10e Jaargang

2013 - 2023

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Sinds 1 januari 2017 beschikt de Stichting over een culturele ANBI-status:

Naam van de instelling:
Stichting Scaldis Kamermuziek Festival; Scaldis Festival

RSIN nummer: 853645759

Postadres van de instelling:
Leeuwerikstraat 20, 4561 KM Hulst

Doelstelling van de ANBI:
Het toegankelijk maken - alsmede het bevorderen van de interesse in - klassieke (kamer)muziek voor het Zeeuws-Vlaamse publiek in het bijzonder - doch niet uitsluitend - het jonge Zeeuws-Vlaamse publiek. Het organiseren van concerten, in het bijzonder het Scaldis Kamermuziek Festival. Het organiseren van concerten die gemakkelijk toegankelijk zijn voor jongeren, door deze te organiseren op bijvoorbeeld scholen en andere voor jongeren gemakkelijk te bezoeken locaties.

Namen en functies van de bestuurders:
Hans van Bellen, Voorzitter; Mirelle Franssen, Secretaris Penningmeester.

Beloningsbeleid: Artikel 4 lid 6 van de statuten:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:Activiteitenverslag 2019

Financiƫle verantwoording: Scaldis Inkomsten en uitgaven 2019.

 

 

 

 

Contact

Stichting Scaldis
Kamermuziek Festival

Clausstraat 18
4561 JD Hulst

info@scaldisfestival.nl

 ANBI status

Zeeuws-Vlaanderen's

 Scaldis kleur

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save