Wilt u het Scaldis Festival helpen?
 
Het voortbestaan van het Festival is afhankelijk van schenkingen. Het festivaljaar 2020 is helaas financieel heel moeilijk voor Scaldis. Als u onze Stichting wilt steunen met een gift dan helpt dat ons enorm. Ons rekeningnummer is IBAN NL23RABO0150071930 ten name van Stichting Scaldis Kamermuziekfestival, o.v.v. 'donatie'. Heeft u vragen neem dan gerust contact op met penningmeester@scaldisfestival.nl
 
 

verdronkenland2

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Sinds 1 januari 2017 beschikt de Stichting over een culturele ANBI-status:

Naam van de instelling:
Stichting Scaldis Kamermuziek Festival; Scaldis Festival

RSIN nummer: 853645759

Postadres van de instelling:
Leeuwerikstraat 20, 4561 KM Hulst

Doelstelling van de ANBI:
Het toegankelijk maken - alsmede het bevorderen van de interesse in - klassieke (kamer)muziek voor het Zeeuws-Vlaamse publiek in het bijzonder - doch niet uitsluitend - het jonge Zeeuws-Vlaamse publiek. Het organiseren van concerten, in het bijzonder het Scaldis Kamermuziek Festival. Het organiseren van concerten die gemakkelijk toegankelijk zijn voor jongeren, door deze te organiseren op bijvoorbeeld scholen en andere voor jongeren gemakkelijk te bezoeken locaties.

De hoofdlijnen van het Projectplan Scaldis 2019

Namen en functies van de bestuurders:
Hans van Bellen, Voorzitter; Mirelle Franssen, Secretaris Penningmeester.

Beloningsbeleid: Artikel 4 lid 6 van de statuten:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Activiteitenverslag 2018

Financiƫle verantwoording: Scaldis Balans 2014, 2015 en 2016, Scaldis Inkomsten en uitgaven 2017 en 2018

 

 

 

 

Contact

Stichting Scaldis
Kamermuziek Festival

Leeuwerikstraat 20
4561 KM Hulst
+31(0)613477857
info@scaldisfestival.nl

 ANBI status

IBAN NL23RABO0150071930
BTW nummer: 853645759B01
KVK nummer: 59791594

Laatste nieuwsbrief
Abonneren nieuwsbrief

Zeeuws-Vlaanderen's

 Scaldis kleur

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save