2024

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Sinds 1 januari 2017 beschikt de Stichting over een culturele ANBI-status:

Naam van de instelling:
Stichting Scaldis Kamermuziek Festival; Scaldis Festival

RSIN nummer: 853645759

Postadres van de instelling:
Clausstraat 18, 4561 JD Hulst

Doelstelling van de ANBI:
Het toegankelijk maken - alsmede het bevorderen van de interesse in - klassieke
(kamer)muziek voor het Zeeuws-Vlaamse publiek in het bijzonder - doch niet uitsluitend -
het jonge Zeeuws-Vlaamse publiek. Het organiseren van concerten, in het bijzonder het
Scaldis Kamermuziek Festival. Het organiseren van concerten die gemakkelijk
toegankelijk zijn voor jongeren, door deze te organiseren op bijvoorbeeld scholen en
andere voor jongeren gemakkelijk te bezoeken locaties.

Namen en functies van de bestuurders:
Hans van Bellen, Voorzitter; Piet Scheerders, Secretaris Penningmeester.
 
Beloningsbeleid: Artikel 4 lid 6 van de statuten:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Beleidsplan: 2022-2024

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Activiteitenverslag 2022

Financiƫle verantwoording: Winst en verlies plus balans 2022
 

 

 

 

 

Contact

Stichting Scaldis
Kamermuziek Festival

Leeuwerikstraat 20
4561 KM Hulst
scaldisinfomail

 ANBI status

Zeeuws-Vlaanderen's

 Scaldis kleur

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save